Language switcher

کانوایر زنجیری

نوع ساده از کانوایر است که معمولاً برای حمل پالت مورد استفاده قرار می‌گیرد و کف کف زمین است. کانوایر زنجیری به چندین روش به شرح ذیل طراحی و مورد استفاده واقع می گردد.
1-واقع شدن زنجیر در زیر کف سالن تولید
1-1در این روش هنگام ساخت کف سالن تولید ضمن اینکه کانال تاسیسات مانند لوله کشی باد و غیره درنظرگرفته میشود اقدام به گذاشتن چرخ زنجیر وموتور به شکل مورد نیاز می گردد و سپس با روشن شدن موتور زنجیر طبق لی اوت مد نظر در مسیر معین حرکت می کند.
طبق لی اوت در قسمت بالای مسیرهای حرکت زنجیر شیاری تعبیه میگردد.
کالسکه های حمل کننده محصول دارای میله ای عمودی هستند که توسط کارگر در قسمت شیار قرار میگیرد و لذا زنجیر می تواند در مسیر مورد نظر کالسکه را حمل نماید. .