Language switcher

پودرهای جوشکاری

پودرهای جوشکاری مواد معدنی و یا فلزی دانه بندی شده ای هستند که در جوشکاری زیر پودری وظایفی نظیر رسانایی طول قوس، تشکیل پوشش سرباره، انجام واکنش های سرباره و در نهایت اکسیژن زدایی از مذاب را بر عهده داشته و در حقیقت نقش روکش الکترود را در فرایند دستی ایفا می کنند. شکل ظاهر گرده جوش تحت تاثیر عناصر شیمیایی پودر می باشد و دانه بندی پودر هم نقش مهمی را ایفا می نماید باید توجه شود که یک پودر عمومی که بتواند روی اکثر فولادها ودرزها کاربرد داشته باشد وجود ندارد و بر پایه جنس و نوع کاربرد باید نوع پودر انتخاب شود. حداکثر میزان آمپر مصرفی را معمولاً پودر در حال مصرف مشخص می نماید پودرهای جوشکاری  به انواع اسیدی، معمولی و قلیایی تقسیم می شوند.

پودر جوشکاری OP121TT 

پودر جوشکاری OP121TT یک پودر از نوع فلوراید قلیایی آگلومره ‌شده است که برای جوشکاری فولادهای دانه‌ریز استحکام بالا و همچنین جوشکاری فولادهایی که در دمای زیر صفر چقرمه بوده و فولادهای مقاوم به پیرشدن مناسب ‌می‌باشد.

با توجه به رفتار خنثی این پودر از نظر جذب و سوختن سیلیسیم و منگنز امکان جوشکاری با سیم ‌جوشهای دارای درصد بالایی از سیلیسیم و منگنز ( 50-57و 50-27) فراهم می‌آید. این پودر به‌ویژه برای جوشکاری با فرآیندهای پشت‌ سرهم و چندسیمه مناسب است. با توجه به تست COD انجام شده برجوش ایجادشده با سیم‌جوش 50-57 این پودر کاربرد گسترده‌ای در جوشکاری سازه‌های دریایی دارد.

فلزجوش حاصل از این پودر با سیم‌جوش مناسب، چقرمگی بالایی را در دماهای زیرصفر تأمین می‌کند. سرباره اندک این پودر، امکان جوشکاری درزهای دایره شکل قطعات کم ‌قطر را بدون خطر ریزش فراهم می‌آورد. این پودر جوشهایی منظم و بدون بریدگی کناره آن ایجاد می‌کند.

پودر جوشکاری OP139

پودر جوشکاری زیرپودری OP139 از نوع آلومینات قلیایی آگلومره ‌شده‌ می‌باشد که برای جوشکاری فولادهای با استحکام متوسط استفاده می‌شود. در جوشکاری با این پودر مقدار اندکی سیلیسیم و منگنز جذب فلزجوش می‌گردد. با توجه به رفتار متالوژیکی، می‌توان این پودر را با سیم‌جوشهای 50-12، 50-14و 50-18 به‌کاربرد. این پودر برای جوشکاری تک‌ سیمه، چند سیمه و پشت سرهم و همچنین جوشکاری دوطرفه در یک‌پاس قابل استفاده می‌باشد.

به علت ظرفیت بالای هدایت جریان، این پودر برای جوشکاری مقاطع ضخیم فولادی مناسب می‌باشد.

گرده جوش این پودر دارای سطحی یکنواخت بوده و حتی در سرعت‌های جوشکاری بالا، در گوشه‌های جوش بریدگی ایجاد نمی‌شود. جداشدن سرباره به‌خوبی صورت می‌گیرد.

پودر جوشکاری OP139 با سیم‌جوش‌های 50-14، 50-57 و 50-28 برای جوشکاری خطی و اسپیرال لوله‌ها در مواقعی که به چقرمگی مناسب در دماهای پایین نیاز باشد مورد استفاده قرارمی‌گیرد.

پودر جوشکاری OP122

پودر جوشکاری زیرپودری  OP122 از نوع فلوراید قلیایی آگلومره بوده و برای جوشکاری اتصالی فولادهای ساختمانی، فولادهای مخازن تحت‌فشار، فولادهای لوله‌سازی و همچنین فولادهای دانه‌ریز مناسب ‌می‌باشد. با توجه به جذب اندک سیلیسیم در فلز جوش و عملکرد خنثی منگنز موجود در این پودر، استفاده از آن با سیم‌جوشهای دارای منگنز بالا (50-15، 50-12) ضروری می‌باشد. پودر جوشکاری OP122 برای جوشکاری زیرپودری دوسیمه، پشت‌سرهم و چندسیمه و همچنین جوشکاری دوطرفه در یک پاس جهت تولید لوله‌های قطور مناسب است. به منظور بهبود میزان چقرمگی، استفاده از سیم‌جوشهای دارای آلیاژ مولیبدن پیشنهاد می‌گردد. ظرفیت هدایت جریان این پودر بالا بوده و به همین دلیل برای جوشکاری مقاطع ضخیم جوش‌گوشه‌ای در سازه‌های فولادی مناسب می‌باشد. جداشدن سرباره این پودر عالی است. به دلیل پایین بودن وزن‌حجمی ظاهری این پودر، میزان مصرف آن اندک است. باتوجه به روش خاص تولید این پودر، قابلیت جذب رطوبت آن ناچیز بوده و هیدروژن موجود در فلز جوش آن کم است.

پودر جوشکاری OP71Cr

پودر جوشکاری زیرپودری OP71Cr از نوع فلوراید قلیایی آگلومره مخصوص با کربن خیلی کم می‌باشد. این پودر به همراه سیم جوشهای استاندارد DIN 8556 برای جوشکاری فولادهای ضد زنگ اوستنیتی و مقاوم به حرارت مورد استفاده قرارمی‌گیرد.

پودر جوشکاری OP71Cr به‌دلیل نحوه عمل متالوژیکی ناشی از کربن، برای جوشکاری فولادهای با کربن کم مناسب می‌باشد. این پودر حاوی مواد کروم‌دار است که در برابر سوختن کروم واکنش نشان می‌دهند. جذب متوسط سیلیسیم و سوختن ناچیز منگنز در فلز جوش از خصوصیات این پودر محسوب می‌شود. گرده جوش این پودر دارای سطحی یکنواخت و بدون بریدگی کناره‌جوش می‌باشد. قابلیت جداشدن آسان سرباره این پودر امکان استفاده از آن در جوشکاری گوشه‌ای را فراهم می‌سازد.